Välkommen

 

 

host_kurserHöstens kurser

Kursverksamheten  varieras mycket beroende på efterfrågan men alltifrån   föreläsningar, clinics och aktiveringskurser till rent tävlingsinriktade kurser, för olika ålders- och   kunskapskategorier erbjuds under framförallt vår- och höstterminen. All vår utbildning sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Kurssidan uppdateras ständigt så håll koll där för mer information och kursanmälan!

Kommande kurser:

  • Nose Work grundkurs – kursstart 18 oktober
  • Hundens uppfostran, inlärning, kommunikation… – Jan Gyllensten 21 oktober
  • Avanceerad allmänlydnad – Jan Gyllensten – 22 oktober
  • Kurs i lydnad och brukslydnad – Jan Gyllensten – 23 oktober
  • Föreläsning i hundjuridik – 3 november

Träningstävling i lydnad, brukslydnad och rallylydnad

Hösten 2016 vid Enköpings Brukshundsklubb

För dig som tänkt tävla eller tävlar i lydnad, bruks och/eller rallylydnad. Ta chansen att träna under tävlingslika former där du får möjlighet att rätta till detaljer i era moment och få den viktiga kommenderingsträningen.

Lydnad och brukslydnad
Beroende  på vilken klass man väljer att starta, ingår vissa moment:

  • platsliggning- och sittande i grupp
  • tandvisning
  • fritt följ/linförighet

Därtill väljer varje ekipage tre valfria moment med kommendering.
Vid vittringsapportering tar ni med egna pinnar.

Gruppmoment med skott: 18.30
Gruppmoment utan skott: 18.45 (efter 18.45 får det inte skjutas på klubben!)

Rallylydnad
Den 27 september kommer bana för Nybörjarklass att anordnas.
Den 25 oktober kommer bana för Fortsättningsklass att anordnas.

Alla deltagare bör stanna kvar under hela träningstävlingen eftersom vi alla hjälps åt att vara funktionärer exempelvis domare, skrivare, tävlingsledare eller vara i grupp på framåtsändande. Någon deltagare kanske önskar bli filmad eller få värdefulla kommentarer. Ta också chansen att öva på kommendering av andra, se kommande moment som du tänkt öva in och träffa trevliga hundmänniskor!

Anmälan i sekretariatet: 18.00-18.15
Start: 18.30
Avgift: 20 kronor/ekipage och klass  för EBK medlemmar.  40 kr/ekipage och klass för övriga. Jämna pengar!
Datum: 27 september och 25 oktober

Föranmäl er gärna på Enköpings Brukhundsklubbs facebook-sida dagen innan träningstävling. Då blir det enklare för funktionärerna att förbereda.


Privatlektioner

Nu erbjuder vi på Enköpings Brukshundklubb privatlektioner för enskild träning/problemlösning. 300kr/timmen.

Maila ebk.utbildning@gmail.com för att komma i kontakt med en passande instruktör.


All vår utbildning sker i samarbete med Studiefrämjandet.studieframjandet