Att hunden är människans bästa vän är ett vanligt ordspråk, men faktum är att det ligger närmre sanningen än vad man kan tro. Inte enbart är hunden ett utmärkt sällskapsdjur, utan den är även en fantastisk arbetare och assistent för människan.

Brukshundens roll

Termen brukshund kan tyckas vara ospecificerad och vag. Vad räknas egentligen som brukshund och kan vilken hund som helst bli en? En brukshund är kortfattat en hund som används för att utföra olika sysslor. Det kan vara allt från att assistera sin husse eller matte under jakt, hjälpa tullpersonalen att hitta droger och andra olagliga substanser. De kan även användas inom sjukvården för att hjälpa patienterna att finna stöd, trygghet och glädje. Listan kan göras lång. Vad som däremot är säkert är att brukshunden spelar en allt större roll i dagens samhälle och allt fler börjar förstå vikten av att våga låta hundar komma in i fler yrkesroller. Att hitta en kollega som är mer lojal och som har större arbetsvilja än en hund är en svår, om inte omöjlig uppgift.

Rätt hund för rätt yrke

Alla hundar lämpar sig inte för vilken typ av arbete som helst. Hundar av mindre storlek skulle exempelvis inte vara optimalt inom militär- eller polisyrket då det kan vara farliga miljöer där det är till fördel att vara stor och ha möjlighet att försvara sig. Dock behöver inte detta betyda att mindre hundar är helt bortslutna från dessa typer av yrken. En mindre hund har lättare att ta sig fram i trånga miljöer och kan brukas som droghundar på flygplatser eller hamnar. I dessa miljöer är det svårare att navigera om hunden är stor och muskulös. Nedan presenteras en lista på hundraser och vilka yrken de är lämpliga för.

Collie – Är utmärkta vallhundar

Riesenschnauzer – Bevakning- och räddningsverksamhet

Briard – En riktig ”allroundhund” som lämpar sig väl som vakthund

Dobermann – Det är vanligt att denna ras används inom polisen och räddningstjänst

Bouvier des flandres – Lämpar sig väl som ledarhund för blinda

De raser och yrken som nämns i listan är bara en bråkdel av de olika sorter som finns i dagens samhälle. Det finns ett användningsområde inom nästan alla branscher där en hund kan assistera människan i dennes yrkesliv. Inget annat djur är så mångsidigt i sina färdigheter som hunden. Oavsett om det gäller att bidra med tröst, fånga brottslingar eller valla in boskapen kan man vara säker på att de finns där, redo att ställa upp. Självklart finns det ett stort antal andra djurarter som också står nära människan, hästen tillexempel som hade en stor vikt i samhället innan maskiner kom att ta över deras verksamhetsområden.  Att det skulle finnas en risk att robotar eller andra maskiner skulle ta över alla hundarnas bruksområden är mycket liten. Självklart kan de utföra vissa av hundens uppgifter, men att erbjuda både vänskap, trygghet och säkerhet är svårt att ersätta med en maskin. Däremot skulle det vara spännande att se vad tekniken har att erbjuda i form av assisterande verktyg som underlättar för brukshundar i framtiden.